FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

PSpice A/D Datenblatt

PSpice autoconvergence
Opcja Auto Convergence

Auto Convergence

Analizy wykonywane w dziedzinie czasu od zawsze były narażone na problemy ze zbieżnością algorytmu stosowanego do obliczeń. Iteracyjny algorytm Newtona-Raphsona wyznaczający przybliżoną wartość potencjalnego rozwiązania równania matematycznego jest ze swej natury szczególnie wrażliwy na duże skoki badanej wartości. Przykładowo, jeżeli wartość napięcia pomiędzy dwoma punktami w czasie zmieni się o zbyt duża wartość to algorytm przerwie działanie z błędem. Osoby , które wiedzą jakie parametry zmienić aby ten efekt nie wystąpił mogą to zrobić bezpośrednio w programie PSpice, jednak większość użytkowników zwykle nie posiada odpowiednich umiejętności. Firma Cadence zaproponowała metodę automatycznego doboru parametrów metody numerycznej tak aby problem ze zbieżnością był jak najmniej uciążliwy.

PSpice Mixed Mode
Symulacja przetworkoka A/D

Mixed Mode Simulator

Technologia PSpice pozwala inżynierom analizować zachowanie obwodów wykorzystując scenariusz “what if” do symulacji złożonych projektów mixed-signal zawierających zarówna część analogową jak i cyfrową. Projekty takie mogą zawierać jednocześnie modele IGBT, modulatory szerokości impulsów czy szereg przetworników DAC czy ADC. Całość można badać obserwując interesujące sygnały w jednym graficznym interfejsie.

Bode–Diagramm eines Frequenzganges
Wykres Bodego

AC Sweep

Frequenzabhängig kann eine komplexe Ortskurve mit Real– und Imaginärteil dargestellt werden. Bode–Diagramme zeigen den Amplituden– und Phasengang einer Schaltung, und es kann der Phasenrand ermittelt werden, bevor ein System kippt. Verschiedenste Arten von Rauschen aller Bauteile (thermisch, unkorreliert, Funkelrauschen, Flickerrauschen und Shot–Noise) kann mit der Funktion AC Sweep ermittelt werden.

Verhaltensmodell eines Regelkreises
Układ regulatora PID

Modele ABM

Analog Behaviour Modelling pozwala opisać w sposób abstrakcyjny zachowanie takich elementów i systemów jak silniki, wzmacniacze operacyjne, systemy mechaniczne, itd. Istota polega na zastosowaniu opisu matematycznego w celu zamodelowanie zachowania różnych systemów. ABM umożliwia również modelowanie w innych niż rzeczywista przestrzeniach matematycznych, przykładem jest element Laplace pozwala na bezpośrednie użycie transformaty Laplace’a, którą wpisuje się jako wartość parametrów wejściowych dla tego elementu. Użyteczność elementu Laplace można mierzyć popularnością rozwiązywania czasowych równań różniczkowych metodą transformacji Laplace’a i następnie posłużenia się stosunkowo prostym, algebraicznym rachunkiem operatorowym. Rachunek operatorowy w przestrzeni „s” pozwala w łatwy sposób przeprowadzić obliczenia, które w postaci czasowej wymagają czasochłonnych, również dla metod numerycznych działań całkowania i różniczkowania.

Hysteresekurve eines Ferritkerns
Histereza magnetyczna rdzenia

Magnetic Part Editor

Magnetic Parts Editor pozwala na szybkie tworzenie prototypów modeli przyrządów elektromagnetycznych takich jak transformatory, przekaźniki czy pojedyncze induktory. Nieliniowe rdzenie są modelowane w sposób jak najbardziej odpowiadający rzeczywistości przy użyciu odpowiednich równań. Modele w Magnetic Parts Editor tworzy się w najprostszy sposób, poprzez podanie specyfikacji końcowej urządzenia uwzględniającej rodzaj rdzenia (E, U, toroid), rodzaj przewodu oraz parametry związane z konkretną aplikacją czyi częstotliwość, wypełnienie impulsu itd. W kilka minut można uzyskać model elementu indukcyjnego uwzględniającego histerezę magnetyczną.