FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design FlowCAD

OrCAD Capture Datenblatt

OrCAD Capture
OrCAD Capture
Program do wprowadzania schematów ideowych OrCAD Capture jest najbardziej rozpowszechnionych narzędziem tego typu na świecie. Poza bogatą historią na tę szczególną pozycję programu OrCAD Capture wśród konstruktorów składają się dodatkowo łatwość przekształcenia idei na precyzyjny zapis formalny oraz intuicyjny sposób w jaki schematy są wprowadzane. Schematy mogą być wprowadzane w sposób hierarchiczny lub bardziej tradycyjny, płaski, składający się w szczególności z wielu stron. Hierarchia pozwala na zrozumiałe przedstawianie idei urządzenia w formie bloków funkcjonalnych, zawierających wyodrębnione części składowe schematu całego urządzenia. Metoda ta pozwala na sprawne zarządzanie projektem w tym wielokrotne używanie tych samych bloków w różnych miejscach projektu lub nawet między różnymi projektami.

OrCAD Capture oferuje wiele funkcji ułatwiających kładzenie symboli schematowych na stronach projektu oraz zestaw poleceń pozwalających na wprowadzanie listy połączeń między symbolami elementów elektronicznych. Program wspiera organizacje sieci połączeń w pary różnicowe oraz magistrale. Możliwe jest wprowadzanie sygnałów globalnych takich jak VCC czy GND co znacznie ułatwia proces definiowania połączeń.
OrCAD Capture pozwala na generowanie netlisty w wielu formatach, w szczególności w formacie PSpice. Sylurów funkcjonalny PSpice jest mocno zintegrowany z OrCAD Capture i oferuje wiele funkcjonalności związanych z symulacją oraz prezentacją wyników obliczeń . PSpice wymaga osobnej licencji.

W celu zwiększenia czytelności schematów, projektant ma do wyboru wiele możliwości zawiązanych z definiowaniem osobnych kolorów dla wybranych obiektów schematów. Przykładowo, można w ten sposób nadać kolor i styl dla wybranej sieci obecnej na wielu stronach schematów oraz w strukturach hierarchicznych. Ułatwia to również wizualną kontrolę poprawności połączeń. Oczywiście OrCAD Capture posiada zautomatyzowany system kontroli błędów – DRC oraz ERC.

W prosty sposób program wspiera proces zmian wprowadzanych w trakcie projektowania – ECO.

OrCAD Capture jest również oferowany z interfejsem bazodanowym CIS, który rozszerza możliwości programu o dostęp na baz danych elementów oraz pozwala na definiowanie wariantów projektowych. Opcja CIS uaktywnia dostęp do bazy danych elementów ActiveParts prowadzonej przez producenta, firmę Cadence.

OrCAD Capture wspiera środowisko programistyczne TCL/TK co bardzo ułatwia wprowadzanie własnych funkcji.