FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

USB Compliance Test Datenblatt

USB
USB Compliance Test
Test kompatybilności protokołu USB 3.0 jest aplikacją platformy Voyager. Prosty interfejs graficzny pozwala na wykonie w pełni zautomatyzowanego testu weryfikacyjnego potwierdzającego zgodność z rozdziałami 6,7 i 9 specyfikacji protokołu USB 3.0. Oprogramowanie te jest stosowane podczas specjalistycznych warsztatów certyfikacyjnych i pozwala na testowanie warstwie „link” będącej częścią procesu certyfikacyjnego „SuperSpeed”.

Zakres testów:
Informacje szczegółowe w załączonym dokumencie PDF. Poniżej przykładowy raport generowany przez test.

Pass-Fail-Report für USB Compliance Test
Pass-Fail-Report for USB Compliance Test