FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

LeCroy PE Tracer Software Suite Datenblatt

LeCroy PE Tracer
Analyse Software für PCI Express
Kiedy strumienie danych są już rejestrowane za pomocą analizatora protokołów, dane mogą być analizowane za pomocą " PE Tracer Software Suite ". Oprogramowanie jest w stanie zdekodować protokół i przypisać poszczególne bity do odpowiednich pakietów. Zidentyfikowane pakiety, takie jak RequesterID, Time Delta, Time Stamp są prezentowane w sposób bardzo czytelny uwzględniający dodatkowo ewentualne błędy protokołu.