FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

Cadence ASIC i IC-Design

Cadence IC
Virtuoso
Cadence Virtuoso jest standardem przemysłowym w projektowaniu układów scalonych analogowych, HF, Mixed-Signal oraz Custom Digital. Program jest oferowany w sposób, który umożliwia łatwe dopasowanie budżetu do niezbędnych modułów, szczególnie intersujący jest sposób w jaki można Virtuoso dzierżawić na określony czas. Możliwość wykorzystania Process Design Kits bardzo ułatwia prawidłowe projektowanie pod kątem wykonania układów scalonych u wybranego producenta.

eDA_Card
eDA-Card

Dzierżawa licencji eDA-Card

Narzędzia do projektowania IC firmy Cadence to absolutna czołówka, jednak zakup tych kosztownych licencji jest opłacalny zwykle w przypadku projektowania większej ilości chipów. FlowCAD jak Cadence Channel Partner ma możliwość zaoferowania bardzo korzystnego modelu finansowego dla średnich firm oraz dla indywidulanych projektów IC. Model eDA- Card jest sposobem czasowej dzierżawy potrzebnych licencji w ten sposób aby ponosić koszty tylko za licencje będące w użyciu. Dokładne kalkulacje cen są możliwe po wstępnej analizie projektów do której zapraszamy. Dzierżawa licencji w ramach eDA-Card może być oczywiście użyta jako bardzo atrakcyjne cenowo uzupełnienie tradycyjnego modelu polegającego na zakupie licencji.

Cadence IC
Virtuoso-Plattform

Process Design Kits (PDK)

Duża ilość układów scalonych jest projektowana przez firmy, które nie posiadają własnego zaplecza technologicznego pozwalającego na fizyczne wyprodukowanie układów scalonych, które jest bardzo kosztowne. Firmy fabless, czyli właśnie te bez własnej produkcji koncertują się wyłącznie na projektowaniu i nawiązują współpracę z wykonawcami układów scalonych. Ponieważ proces wytwarzania jest niezwykle skompilowany i wymaga przygotowania projektów pod kątem możliwości produkcyjnych, firmy dostarczają zestawy reguł projektowych związanych z procesem produkcyjnym - Process Design Kits (PDK). Dodatkowo PDK mogą zawierać biblioteki referencyjne, IP cores, modele Spice i wiele innych informacji, które pomogą wykonać układy scalone w prawidłowy sposób.
Program Virtuoso jest szeroko akceptowany u wszystkich producentów układów scalonych, dlatego użycie programu firmy Cadence minimalizuje ryzyko związane z prawidłowym wykonaniem projektu.

Skalowanie licencji

Platforma Virtuoso posiada większą ilość modułów, które oferują rozmaite funkcjonalności w zależności od potrzeb projektanta. Podstawowe rozróżnienie dotyczy narzędzi do wprowadzania schematów, Layout i symulacji. Dodatkowo, Virtuoso jest podzielone na trzy poziomy oferowanych funkcjonalności w ramach każdego narzędzia. Poziomy te są oznaczane odpowiednio L, XL oraz GXL, gdzie GXL jest zawsze narzędziem najbardziej zaawansowanym. Kombinacja poziomów L, XL,GXL oraz sposobu zakupu lub dzierżawy licencji powala na rzeczywiste zredukowanie całkowitego kosztu narzędzi.

IC Simulation
Symulacja IC

Multi-Mode-Simulation

Różne aspekty projektowania wymagają różnych narzędzi symulacyjnych. Symulatory Spice przeznaczone są do części analogowej projektu, zasadniczo nie nadają się one do symulacji FastMOS czy cyfrowych układów przełączających. Część cyfrowa wymaga innych symulatorów. Koszt wszystkich symulatorów byłby bardzo wysoki, więc firma Cadence proponuje zakup tzn. żetonów, które umożliwiają użycie różnych symulatorów w zależności od potrzeb. Przykładowo, symulacja FastMOS wymaga 6 żetonów. Te same 6 żetonów można później użyć do wykonania sześciu jednoczesnych symulacji analogowych programem Spectre, który wymaga jednego żetonu. Model oparty o żetony, Multi-Mode, objęty jest również możliwością czasowej dzierżawy w eDA-Card.