FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD


Allegro PCB Team Design Option Datenblatt

Allegro PCB Team Design Option
Podział PCB na partycje
Program, opcja “Allegro PCB Team Design Option” umożliwia jednoczesne projektowania PCB przez wielu inżynierów. Przed przystąpieniem do pracy w zespole projekt bnależy podzielić na tzn. partycje, które przydziel się konkretnym inżynierom uwzględniając ich kompetencje. Typowe partycje obejmują takie funkcjonalności PCB jak zasilanie, CPU, RAM itd. Partycje na żądanie synchronizuje się z projektem właściwym. Nie jest wymagane żadne połączenie z projektem z którego powstały partycje, inżynierowie mogą więc procować w dowolnie oddalonych lokalizacjach i o dowolne porze. Poza oczywistym podziałem pionowym możliwy jest też podział poziomy, który pozwala na kontrolę dostępu do warstw zewnętrznych i wewnętrznych PCB.


OrCAD PCB Designer Lite OrCAD PCB Designer Standard OrCAD PCB Designer Professional Alegro PCB Designer Allegro PCB Global Route Environment Option Allegro PCB Design Planning Option Allegro PCB Analog RF Option Allegro PCB Miniaturization Option Allegro PCB High Speed Option Allegro PCB Team Design Option