FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

Allegro Power Delivery Network Analysis Datenblatt

Allegro Global Route Environment
Analiza PDN na PCB
Analiza Allegro Power Delivery Network pozwala na graficzne zobrazowanie całego systemu zasilającego PCB. Każdy pin zasilający musi być podłączony do zaprojektowanego systemu zasilania w ten sposób aby zawsze w bezpośrednim pobliżu była wystarczając ilość ładunku elektrycznego, nawet przy bardzo szybkim przełączaniu układu. Za pomocą analizy PDN można zaobserwować dynamiczne zachowanie systemu zasilającego oraz lokalne, statyczne spadki napięcia IR-Drop.

Wyniki analizy są bardzo precyzyjne co jest zasługą wbudowanego trójwymiarowego analizatora polowego, który został opracowany we współpracy z University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC).

Analiza PDN jest zintegrowana z Allegro PCB Editor co pozwala na szybkie wykonywanie analiz i natychmiastowe wprowadzanie koniecznych zmian.

Cele analizy PDN

- Lokalizacja "hot spots" związanych w gęstością prądu i temperatury
- Pomoc w ustalaniu ilości i rodzajów warstw w układzie PCB
- Optymalizacja ilości, rodzajów oraz umiejscowienia kondensatorów blokujących