FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

Allegro PCB Librarian Datenblatt

Allegro PCB Librarian
Paramteryczne generowanie symbolu
Biblioteka Allegro Design Entry HDL (dawniej Concept HDL) składa się minimalnie z dwóch sprzężonych ze sobą obiektów. Pierwszy to symbol ideowy używany na schemacie, drugi to widok fizycznej implementacji elementu elektronicznego, footprint. Symbole schematowe mogą różnić się wersjami, standardami graficznymi takimi jak IPC czy IEEE. Do symbolu schematowego można dowiązać jedną lub wiele typów obudów, footprintów. Zapewnienie porządku w bibliotekach symboli wymaga stosowania zaawansowanych narzędzi. Program Allegro PCB Librarian oferuje wiele bardzo użytecznych funkcjonalności pozwalających łatwe tworzenie nowych oraz zarządzanie istniejącymi bibliotekami.

Import / Export

Wobec coraz częściej używanych wielopionowych układów scalonych, zwłaszcza w obudowach BGA ręczne projektowanie symboli schematowych jest procesem nie tylko żmudnym ale także narażonych na błędy. Możliwość importowania informacji o pinach w różnych formatach a także bezpośrednio z tabeli będących tradycyjnie częścią opisów elementów w formacie PDF (datasheet) drastycznie zmniejsza czas przygotowania nowego elementu oraz jest procesem wyjątkowo odpornym na powstawianie błędów. Program Allegro PCB Librarian oferuje duży wybór akceptowanych formatów, które można użyć do importu informacji.

Import Danych

Tworzenie symbolu schematowego

Symbol schematowy powstaje w graficznym środowisku wyposażonym w algorytmy automatyzujące pracę oraz przystosowanie symbolu do standardów obowiązujących w firmie. Symbole są dodatkowe weryfikowane pod kątem potencjalnych problemów.

Tworzenie footprintów

Footprinty również można łatwo generować używając automatycznych procedur, co pozwala przykładowo zaprojektować obudowę BGA w kilka minut. Wspierane są automaty do tworzenia najczęściej występujących rodzajów obudów z drugiej strony zaprojektowanie bardziej specyficznych footprintów ręcznie jest również bardzo ułatwione.