FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

Allegro PCB High-Speed Option Datenblatt

Allegro PCB High Speed Option
Przegląd sygnałów High-Speed
Obecny w module „High-Speed Option” Constraint Manager oferuje zestaw dodatkowych reguł niezbędnych do projektowania szybkich interfejsów takich jak DDR2, DDR2, DDR4, PCI Express czy USB 3.0. Bardzo przydatna i zarazem typowa dla połączeń High-Speed jest funkcja pozwalając na dodanie dodatkowych segmentów do pojedynczej ścieżki w celu wyrównania fazy w parach różnicowych. Wyrównanie fazy jest krytyczne podczas projektowania par różnicowych i przekroczenie dozwolonej tolerancji jest oczywiście natychmiast sygnalizowane w edytorze PCB jako błąd DRC.

High-Speed Bunmp bei differentiellen Paaren
Wyrównanie fazy

Constraint Manager pozwala również na tworzenie niestandardowych reguł projektowych, których wartości można opisać wzorami matematycznymi w których zmiennymi są rzeczywiste wartości geometryczne zaprojektowanych już połączeń, np. ich długość.

OrCAD PCB Designer Lite OrCAD PCB Designer Standard OrCAD PCB Designer Professional Alegro PCB Designer Allegro PCB Global Route Environment Option Allegro PCB Design Planning Option Allegro PCB Analog RF Option Allegro PCB Miniaturization Option Allegro PCB High Speed Option Allegro PCB Team Design Option