FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

Allegro PCB Designer Datenblatt

Komplexes Design mit vielen Designregeln
Złożony projekt PCB
Allegro PCB to najlepsze i najbardziej odpowiednie rozwiązanie do profesjonalnego projektowania złożonych obwodów drukowanych. Kiedy celem jest wydajnie i niezawodne projektowanie w krótkim czasie, to jedynym sprzymierzeńcem jest sprawne narzędzie projektowe. Największe firmy elektroniczne właśnie dlatego używają Allegro PCB Designer ponieważ program ten znakomicie nadaje się do realizacji tak postawionego zadania. Krytyczne połączenia realizujące transmisję bardzo szybkich sygnałów cyfrowych można łatwo realizować w Allegro przy pomocy reguł definiowanych w module Constraint Manager, który pozwala na definicję takich parametrów jak impedancja, maksymalna/minimalna długość połączeń oraz wyrównywanie długości połączeń w magistralach. Reguły projektowa można ustawiać na par pinów, grup połączeń oraz wewnątrz obszarów o specjalnym przeznaczeniu, np. powierzchni zajmowanej przez moduły BGA.
Zaawansowany projekt z wieloma regułami projektowymi

Net Scheduling

Net Scheduling umożliwia ustawienie kolejności w jakiej połączenie będzie przebiegało. Sieć łącząca kilka pinów często musi być projektowana w specjalny sposób zapewniający zgodność z topologią np. Daisy Chain czy FlyBy. Szczególnie magistrale i połączenia dotyczące technologii DDR2 i DDR3 wymagają projektowania za pomocą dodatkowych reguł topologicznych. Poza samą kolejnością prowadzenia połączeń ważne jest też wyrównywanie długości rozgałęzień oraz precyzyjne określanie punktów w których spotykają się segmenty połączenia.

DFA Minimalabstände
Sygnalizacja dodatkowych odległości dla DFA

Dynamic Design For Assembly (DFA)

Montaż elementów SMT często wymaga określenia dodatkowych odległości między sąsiadującymi elementami tak aby montaż był przy danej technologii możliwy. Wartość minimalnej odległości miedzy obiektami miedzianymi definiuje się w module Constraint Manager. Odpowiednie odległości pomiędzy różnymi obudowami elementów definiuje się w dodatkowej tablicy DFA, która umożliwia wprowadzenie różnych wartości dodatkowej przestrzeni dla każdej z czterech stron każdego elementu. Podczas układania elementów ze zdefiniowanymi wartościami DFA projektant widzi dodatkowy wskaźnik w postaci kółka, który pokazuje odległość minimalną i jednocześnie pozwala na wygodne dosunięcie elementu na najmniejszą możliwą odległość.

Planen von Routingkanälen
Planownie interfejsów połączeń

Interconnect Flow Designer (IFD)

Bardzo skomplikowane projekty rzadko umożliwiają na ułożenie elementów na PCB w optymalny sposób bez uwzględnienie specyfiki wymaganych połączeń. Moduł „Interconnect Flow Planner“ pozwala na pogrupowanie sieci w interfejsy i operowanie nimi jakby były pojedynczą ścieżką. Podejście takie pozwala na operacje podobne do routingu pojedynczego połączenia a więc na zaprojektowanie drogi wiodącej miedzy innymi elementami oraz umieszczenie przelotek w wymaganych miejscach. Szerokości interfejsów określanych jako „bundles” jest sumą szerokości wchodzących w ich skład wszystkich ścieżek oraz minimalnej izolacji zdefiniowanej dla ich klasy. Zaplanowanie interfejsów pozwala na bardzo wczesnym etapie zaprojektować optymalne ułożenie elementów oraz połączeń między nimi.

eCAD-mCAD Datenaustausch
Wymiana danych CAD-mCAD

ECAD-MCAD (.idx file)

Miniaturyzacja urządzeń wymusza współpracę inżynierów elektroników z inżynierami z innych dziedzin, w szczególności z konstruktorami części mechanicznych, tak aby obwód PCB był idealnie dopasowany do obudowy oraz innych niezwiązanych z PCB elementów. Popularne formaty wymiany danych takie jak DXF i IDF mają wiele ograniczeń uniemożliwiających optymalną współpracę. Konsorcjum „ProStep” zaproponowało nowy format wymiany danych EDMD (*.IDX), który pozwala na bardzo wydajną współpracę zespołów projektowych z różnych dziedzin. Allegro PCB Designer wspiera format EDMD (*.IDX).OrCAD PCB Designer Lite OrCAD PCB Designer Standard OrCAD PCB Designer Professional Alegro PCB Designer Allegro PCB Global Route Environment Option Allegro PCB Design Planning Option Allegro PCB Analog RF Option Allegro PCB Miniaturization Option Allegro PCB High Speed Option Allegro PCB Team Design Option