FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD


Allegro PCB Analog/RF Option Datenblatt

Parametrisierte HF-Schaltung
Parametryzowane elementy RF
W zakresie częstotliwości mikrofalowych elementy elektroniczne przybierają charakterystyczną formę miedzianych kształtów, które tworzą kondensatory palcowe, induktory, wzmacniacze oraz falowody. Program „Allegro PCB Analog/RF Option” oferuje parametryzowane biblioteki elementów RF, które mają swoje odpowiedniki w programie ADS firmy Agilent. Parametryzacja pozwala przykładowo określić induktor płaski w kształcie spirali poprzez podanie następujące cechy: grubość ścieżki, izolacja pomiędzy ścieżkami oraz ilość zwojów. Struktury mikrofalowe wprowadza się w programie Allegro a symulacje w zakresie RF są wykonywane w programie ADS. Rezultat symulacji jest zwracany do Allegro w formie zbioru parametrów, które zmieniają struktury mikrofalowe w edytorze Allegro (np. ilość zwojów induktora).


OrCAD PCB Designer Lite OrCAD PCB Designer Standard OrCAD PCB Designer Professional Alegro PCB Designer Allegro PCB Global Route Environment Option Allegro PCB Design Planning Option Allegro PCB Analog RF Option Allegro PCB Miniaturization Option Allegro PCB High Speed Option Allegro PCB Team Design Option