FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

Allegro PCB Designer DatenblattAllegro Design Flow

Allegro Design Flow oferuje unikalna elastyczność pozwalającą na dopasowanie konfiguracji narzędzi do potrzeb projektanta. Niezależnie od tego czy projektant sam wykonuje cały projekt od schematu do dokumentacji technologicznej czy za projekt odpowiada większy zespół inżynierów, priorytetem firmy Cadence zawsze jest efektywność projektowania polegająca na maksymalnym skróceniu czasu z zachowaniem wszelkich reguł projektowych.

Rekomendowany Allegro Flow bazuje na wykorzystywaniu wcześniej zdefiniowanych obiektów. Raz zdefiniowanie symbole schematowe czy footprinty obowiązują dla całej organizacji wewnątrz firmy co ułatwia zarządzanie bibliotekami oraz projektami. Obiekty zmodyfikowane lokalnie na poziomie projektu mogą pozostać lokalnymi lub być traktowane jako nowe wersje czy wręcz nowe elementy biblioteki.

Pojęcie biblioteki łatwo rozszerzyć na całe moduły zawierające schemat oraz odpowiadający layout, które obok regularnych footprintów i symboli schematowych rozszerzają możliwości i automatyzują proces projektowania. Zbiory reguł projektowych również, bardzo często są organizowane na podobieństwo bibliotek co pozwala ponownie używać sprawdzonych zestawów reguł do nowych projektów. Jest to również bardzo ważny element pozwalający zapewnić najwyższą jakość procesu projektowania.

Projekty wykonywane w sposób hierarchiczny pozwalają na dodatkowe przyspieszenie oraz automatyzację procesu. Środowisko Allegro jest doskonale przystosowane do takiego stylu pracy. Projektowanie hierarchiczne umożliwia hermetyzację poszczególnych modułów podobnie jak w językach programowania obiektowego. Zapewnia to ścisłą kontrolę przestrzeni nazw dla sieci połączeń. Szczególnie jest to istotne w projektowaniu opartym o duże zespoły inżynierów.

Środowisko Allegro jest doskonale skalowalne, co pozwala na dobranie licencji w zależności od rzeczywistych potrzeb inżynierów. Rysunek poniżej pokazuje dokładnie jak Allegro jest skalowalne, zaczynając od linii OrCADa w pełni kompatybilnej z programem Allegro PCB Designer kończąc na dodatkowych opcjach rozszerzających funkcjonalność środowiska.

OrCAD PCB Designer Lite OrCAD PCB Designer Standard OrCAD PCB Designer Professional Alegro PCB Designer Allegro PCB Global Route Environment Option Allegro PCB Design Planning Option Allegro PCB Analog RF Option Allegro PCB Miniaturization Option Allegro PCB High Speed Option Allegro PCB Team Design Option

Poszczególne, prezentowane wyżej opcje wymagają dodatkowych licencji. Ponieważ, często to to licencja bardzo specjalistyczne i kosztowne to użytkownik ma do dyspozycji możliwość czasowej dzierżawy poszczególnych opcji. Jest to bardzo często wykorzystywane.

Od ponad 20 lat Allegro bazuje na tej samej metodzie wewnętrznego zarządzania danymi, dlatego jako jedyny system w branży EDA pozwala na bezpośrednie wczytanie nawet bardzo starych projektów bez konwersji.